den snabba packningsleverantören


Vi bearbetar kundens eget material i allt från att stansa, skära, sy med mera.

Vulkning och formgjutning är andra tjänster vi kan tillhandahålla.

Vi utför också kapningar av allt från tunna till mycket grova slangar, fendrar och bussningar mm.

- Förändrar kunderna sina behov så förändrar vi oss!